• O mně

Vladimír Kysela

se narodil v Ústí nad Orlicí a v současné době žije v Liberci. Absolvoval ČVUT a převážnou většinu života se věnuje manažerské práci v mezinárodních firmách. Fotografování ho doprovází již od střední školy, tedy od doby, kdy ještě intenzivně uvažoval o dráze výtvarného umělce. Ke svým malířským začátkům také naprosto přirozeně i ve své fotografické práci inklinuje.

Ve své tvorbě vychází z krajinářské tradice, nicméně jeho ambicí je zobrazení vnitřních příběhů mysli převážně formou abstraktních a graficky pojatých projektů. Vždy jej zajímal moment iniciačního impulsu pro ztvárnění krajiny. Od roku 2017 je členem Asociace profesionálních fotografů (APF –  česká sekce FEP), od roku 2019 je držitelem evropského certifikátu QEP. Jeho projekty, vycházející z literárních podnětů (Karel Hynek Mácha, Hans Christian Andersen a Antoine de Saint Exupéry) získaly ocenění ve významných mezinárodních soutěžích. Svoji práci pravidelně prezentuje na výstavách v České republice i v zahraničí.

x

V poslední době se jeho pozornost obrátila k organizování fotografických expedic a kurzů, které si kladou za cíl pochopit tvorbu zvoleného výtvarného umělce a na základě tohoto poznání potom ve spolupráci s ostatními fotografy znázornit prostředí, ve kterém se tento umělec pohyboval fotografickými postupy, při nichž používá zejména metodiku ICM (Intentional Camera Movement) a ME (Multi Exposure). Organizování workshopů, kurzů či přednášková činnost patří nedílně k jeho umělecké činnosti.

Petra Stará

produkční, projektová podpora

atelier@vladimirkysela.com