Třebonění

Strávil jsem v Třeboni v poslední době dva pobyty. Jeden dlouhý,  kdy jsem se léčil v lázních, a jeden krátký, jako lektor individuálního kurzu focení. Oba pobyty měly jedno společné – nebyl jsem v Třeboni v ideální roční dobu, o to zajímavěji fotografie z těchto pobytů dopadly.

Třeboň má bohatou historii.  Ta,  přestože trochu zašlá, je cítit na každém kroku. A samozřejmě nejvýrazněji tradice rybníkářství. Nepatřím  k národu koláckému ani vodáckému. Snad právě proto je pro mne Třeboňsko zatím neobjevené a moc jsem se do Třeboně těšil. Přestože jsem většinu času trávil buď lázeňskými procedurami nebo přípravou výstavy Hanse Christiana Andersena, zbylo mi ho dost na to, abych obdivoval širší okolí města včetně vyhlášených rybníkářských lokalit.

Na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko se nachází celkem 35 přírodních rezervací a památek, které chrání nejcennější lokality Třeboňska.

Třeboňsko se může pochlubit téměř pětistovkou rybníků, a proto se také často tato oblast nazývá krajinou dvojího nebe. V roce 2003 byly oficiálně významné kulturní a technické památky Třeboňska nominovány k zápisu na seznam světových památek UNESCO pod názvem Třeboňské rybníkářské dědictví. Celé rozsáhlé území v okolí Třeboně je spojeno s dlouhodobou tradicí stavby rybníků. Stavby jsou inspirovány budováním rybníků ve středověké Francii, jen francouzské obklady hrází kamenem byly v českém prostředí nahrazeny haťovými a vorovými konstrukcemi ze zdejšího materiálu. Jde o ojediněle dochované dílo v měřítku celého evropského kontinentu.

Třeboň se nakonec ukázala úžasnou lokalitou pro fotografa mého ražení.  Ta historická část, tzn. městská zástavba a různé  historické architektonické detaily,  mě přímo vybízely k různým grafickým kombinacím.  Naopak vodní  hladiny  rybníků motivovaly k  hrátkám s osvětlenými a barevnými plochami,  včetně detailů na dlouhé sklo a mělkou hloubku ostření. Protože byl začátek prosince, přimrzlo, a toto ne ještě zcela souvislé zrcadlo nabízelo v zapadajícím či vycházejícím slunci úžasné struktury  a kombinace.

Pozornost zcela jistě zaslouží  uskupení rybníků kolem Frahelže,  dále měnící se detaily podél Zlaté stoky,  historické centrum Třeboně, včetně hradeb a parku, dále pak Tereziino údolí v těsném sousedství Nových hradů, s pevností Cuknštejn. Těch míst by se dalo vyjmenovat zcela jistě víc, ale já jsem se svým objevováním třeboňska ještě neskončil. Určitě se sem vrátím a svou galerii grafik dále rozšířím. Nejbližší příležitost se nabízí v létě tohoto roku, kdy budu v srpnu vystavovat své vodní fantazie v klášteře z Borovanech.

GALERIE

 

 

 

5.dubna, 2018, Roudnice nad Labem

Přechod Krkonoš – 7.etapa, Mumlava

Poslední den podzimního přechodu Krkonoš. Původně jsem měl v plánu sejít po cestě Jizerských poutníků na polské straně do městečka Jakuszyce, sednout na vlak a dojet do Liberce, ale nakonec zvítězila duše fotografa a chuť zafotit si potůčky a Mumlavu.

Vyrazili jsme tedy po žluté směrem na Harrachov a uhnuli doprava po cyklistické stezce, abychom se dostali nad Lubošskou bystřinu. Cesta podél ní sice byla notně podmáčená, ale nabízela mnoho zajímavých detailů.

Navíc po včerejší tundře jsme byli zpět v lese a užívali si příjemného horského vzduchu. Odměnou nám byl nádherný soutok Lubošské a Polomové bystřiny, kde jsme se vyřádili se stativy. Konec cesty pak korunovala Mumlava, kde jsme se sice moc nezdrželi, ale pár povinných obligátních snímků pořídili. Mumlavské údolí patří, stejně jako dalších 11 krkonošských horských údolí, k pozůstatkům po odtávání ledovců a po nich vzniklých splazů. Vznikla ve starších čtvrtohorách, kdy vlivem blízkosti kontinentálního skandinávského ledovce a alpských ledovců došlo k výraznému ochlazení celé střední Evropy.

 

 

 

 

Ledovce následně stékaly z terénních prohlubní v ledovcových karech a svou vahou a tlakem obrousily a přemodelovaly původně ostře zaříznutá úzká horská údolí s příčným profilem ve tvaru V na široké ledovcové trogy, které mají příčný profil ve tvaru U. A na konci tohoto mumlavského trogu jsme si dali hovězí guláš s bramborákama a vydali se na 4 km vzdálenou železniční zastávku.


Krkonošský sumář:
Celkem jsem po Krkonoších v 6 dnech nachodil ca 90 km, nastoupal 1300 výškových metrů a nafotil kolem 600 snímků zrcadlovkou a téměř stejné množství záběrů mobilem plus nějaká videa. Poznal jsem naše nejvyšší hory z té krásné, ale také drsné strany. Rozdílnost a charakteristika záběrů od ohnivého podzimu na Rýchorách, přes mlhy a vichr na Úpském rašeliništi až po kamenné moře na krkonošské magistrále je fascinující. Zabere mi teď spoustu času zpracovat ty nejpovedenější snímky, ale už se na to těším a podělím se s vámi o ty nejlepší úlovky!
20.10.
Liberec