, ,

Pierre Chevrier: Saint Exupéry

Dostala se mi do ruky biografická kniha o Exuperym od Pierre Chevriera.

Díky ní se mi zaplnila některá bílá místa na mapě mého projektu. Chevrier v ní postupně zpracovává biografická data o životě Exupéryho, představuje hlavní díla, zaměřuje se na zdroje spisovatelovy filozofie a v neposlední řadě uvádí z jednotlivých děl jak úryvky, tak charakteristické citáty.

Odhaluje krok za krokem jeho životní komplexnost i hodnotu filozoficky ukotveného autora. Saint-Ex je vyznavačem hluboce prožité nadhodnoty, která vychází ze zkušeností z dětství a blíží se ve své formě antickým bájím či náboženský textům. Zároveň si jako sochař dává velmi záležet na jednoznačnosti výrazu, slova nepoužívá lehkovážně, ke konečnému textu dospívá přes časté iterace, jako by tesal postupně sochu. Ta opravdovost, horoucnost, vážnost, kombinace klukovského nadšení a přístupu téměř vědeckého…. Jak trefně řekl Léon-Paul Fargue: “Veliký Saint-Ex, kterému nebylo nic nemožné a který zanechává v srdcích těch, kdo ho třeba jen jednou spatřili se usmát, nevyléčitelnou ránu.”

Saint-Exupéry patří k těm, kteří celý život rozvíjeli nepřerušeně svůj styl – vlastně píše stále tutéž knihu jen se mění způsob vyjádření. V “Zemi lidí” apeluje, ve “Válečnému pilotu” vyslovuje své krédo, v “Citadele” vyzývá k modlitbě. Výrazně ho coby spisovatele ovlivnila jeho zkušenost pilota, díky níž se stal nepopiratelným mistrem vzdušného prostoru: Vidím jak ke mně kanou slzy světla skrze olej mlčení…” Intenzivně ho ovlivnily jeho lety pro Aeropostal, vedoucí přes marockou Saharu. Právě její vyprahlá kulisa jej vede k soustředění a meditaci. Jeho smysly si zde vyhledaly kontrastní podněty: studnu, fatu morganu, zpěv studánky v poledním slunci, bílé jižní město, šťavnaté jako plod, do něhož se lze zakousnout.

Úryvek z “Dopisu rukojmímu”:

A poněvadž poušť neskýtá žádné hmatatelné bohatství, poněvadž na poušti není nic vidět ani slyšet, ale protože váš vnitřní život na poušti nejen neslábne, nýbrž ještě sílí, nezbývá vám než uznat, že člověka podněcují v první řadě neviditelné výzvy. Člověk je ovládán Duchem. Na poušti mám takovou cenu, jakou cenu mají má božstva.

Úryvek z “Citadely”:

Nežádej proto na mně, vládci říše, abych pro svůj lid dobýval štěstí. Nežádej na mně, na sochaři, abych pronásledoval krásu: usedl bych a nevěděl kam běžet. Krása je totéž jako štěstí. Žádej po mně jen tolik, abych jim zbudoval duši, v níž může takový oheň planout.

A co jsem v knize objevil pro sebe jako fotografa příběhů nového? Co je možné přetransformovat jako vstup pro vlastní tvorbu?

  1. V říjnu mám domluvený let malým letadlem z Agadiru do pouště. Budu se snažit pochopit osamělost a plnost malého prince Exupéryho v jemu nejvlastnějším prostředí.
  2. Exupéry tvrdí, že lidský duch je tak poctivý, že přijme dvě protikladné experimentální pravdy, přestože kontradikci nesnáší. A právě z tohoto protikladu pak vzniká vyšší prostor, básnický obraz. Teprve tam, kde začne selhávat logika, začíná tvorba. A já se o tom budu chtít při práci na projektu přesvědčit.

V Roudnici nad Labem, 6.8.2018

, ,

Antoine de Saint Exupéry – dětství

Mám za sebou návštěvu míst, kde Antoine de Saint Exupéry strávil svoje dětství a mládí. Narodil se v Lyonu, kde po něm mají pojmenovanou ulici, je součástí obří fresky a sedí s Malým Princem na takovém velkém patníku. Zvláštní, měl jsem představu, že takto významný spisovatel bude ve svém rodném městě znázorněn nějak významněji, ale není tomu tak. A stále neodbytněji se vám zdá, že Francouzi mají s Exupérym nějaký problém. To se mi potvrdilo, když jsem při vernisáži v Berlíně potkal Francouze žijícího v tomto multikulturním městě, který mi naprosto vážně tvrdil, že Exupéryho nesnáší, nečte a Malého prince přímo nenávidí. „A navíc, víš co, Exupéry byl nejhorší pilot v dějinách letectví!!“

Lyon je určitě zajímavé město k návštěvě, když máte kliku na počasí – což my jsme neměli. Je pokládán za hlavní město gastronomie. Je v něm nejvíce Michelinských restaurací (kam jsme nešli kvůli cenám) nicméně tam, kde jsme restaurace navštívili, nám rozhodně nic výjimečného na stůl nepřišlo. Ale třeba jsme měli prostě smůlu. Pokud tam vyrazíte, určitě stojí zato nasednout na výletní autobus Hop-on-hop-off a nechat se provézt po hlavních místech. Taky výlet malým autovlakem stojí za zvážení – vezme vás do historické části, kolem obřích fresek, na dosah uliček zvaných Traboules, které procházejí vnitřními dvorky domů.

Mým hlavním cílem ale bylo navštívit Saint Maurice de Remens, městečko vzdálené od Lyonu ca 35 km, kde malý Antoine strávil své dětství, které ho zásadně ovlivnilo a ke kterému se ve svých knihách neustále vracel. Stejně tak, jako ke své matce. Tady v zahradě rodného sídla si hrál se sourozenci na rytíře Aklina, odtud odcházel na svoji první zkušenost pilota k poštovní společnosti. Zkoušel jsem se v předstihu spojit s nadací, která o místo ve spolupráci s obcí pečuje, ale nikdo mi nereagoval na maily, takže naše cesta na místo byla na blint – byl jsem si vědom toho, že budu fotit třeba přes plot.

Jaké ale bylo moje překvapení, když jsme se s členy nadace a jejím šéfem (chlápkem v džínách a vytahané košili) potkali přímo na místě – akorát připravovali nějakou akci. Nechal nás projít a fotit v parku a na konci si pro nás přišel, odemkl objekt a vzal dovnitř na prohlídku. Což byl obrovský šok – dům je zdevastovaný, nadace shání peníze přes dobrovolnou sbírku, aby mohli realizovat minimální potřebné opravy. Tak jsem mu dal 10 Euro a jsou z nás první členové nadace Exupéryho z České republiky – vedle dalších ca 2000 lidí z celého světa. Na místo jsem se vrátil ještě jednou následující den ráno, protože předpověď slibovala přeci jenom trochu slunce – což se stalo, ale už jsem se nedostal dovnitř do parku, bylo samozřejmě zavřeno.

Druhou zastávkou pak bylo letiště v Amberieu, kde Exupéry absolvoval svůj křest na pilota a stal se členem poštovní přepravní společnosti. Dnes je letiště vojenským prostorem, takže se tam není možné dostat, natož fotit. Je zde ale malý aeroklub, který nese Exupéryho jméno. Z Ambérieu tedy žádné použitelné foto nemám, a po shlédnutí místa ani nebudu vyhledávat. Je však nad slunce jasné, že se budu muset dostat, pokud má být můj náhled na Exupéryho leteckou kapitolu kompletní, do severní Afriky. Ta ovlivnila jeho tvorbu, vedle vzpomínek na dětství v Saint Maurice, určitě nejvíc. Tomu budu věnovat teď čas na přípravu a snad někdy na podzim to zrealizuji.

 

V Liberci, 10.5.2018