,

#02 ICM – post proces, úprava RAW souboru a dokončení ve Photoshopu

Ukážu vám teď, jak z poměrně nevzhledného souboru nabitého informacemi dostanu finální obraz. Nečekejte ode mne výukovou lekci na používání konkrétního editovacího nástroje, či doporučení, které softwary používat. Mojí ambicí je předvést v praxi, jak postupně sleduji a zesiluji to, co jsem měl v úmyslu nafotit už předtím, než jsem zmáčknul spoušť. Pro úplnost nicméně uvádím, že své fotografie nejdříve upravím v Adobe Lightroom a dokončím ve Photoshopu.

Demonstrační snímek jsem nabíral v Českém ráji u jednoho z lesních rybníků, pátral jsem po záběru vodní hladiny a lesa, který jsem potřeboval do projektu Máchovské kontemplace. Chtěl jsem vytvořit pocit temného místa, kam proniká světlo jen sporadicky a vytváří v divákovi předtuchu hrozby. Z daného místa jsem si domů přinesl 150 záběrů. Kameru jsem měl v manuálním módu. Tento konkrétní záběr jsem snímal s clonou f/11, časem 0,5 s, ISO 100, vyvážení bílé nechal na automatu. Celý proces editace odehrávám v barevném prostředí ProPhoto RGB, teprve podle výstupu konvertuji buď na Adobe RGB (1998) pro tisky nebo sRGB pro web.

 

 

 

 

Po natažení souboru raw do Adobe Lightroom provedu úvodní úklid a přípravu před vlastní editací. Mezi tyto kroky patří načtení a korekce objektivu + korekce aberace, nastavení profilu – standardně volím Faithfull.

 

 

 

 

 

Následně provedu vyčištění prachu a poté snímek mírně doostřím a zredukuji šum – jedná se o základní ostření, které za vás jinak dělá kamera, pokud fotíte do jpg, nicméně takto to máte více pod kontrolou. Já většinou dávám Sharpening 40 a Noise reduction 60 (pomůcka – je na vás kolik si zvolíte, ale součet by měl být 100). Finální ostření už provádím ve Photoshopu podle požadované velikosti a charakteru výstupu.

 

 

 

 

 

Po těchto korekcích snímek vypadá takto:

Nyní následují jednotlivé editační kroky v Lightroom. Obecně se snažím snímek příliš neznásilňovat, jednotlivé kroky ať v Lightroom nebo ve Photoshopu by neměly přesáhnout ca 20% z možného. Je potřeba si uvědomit, že se tyto dílčí kroky postupně vrství a v součtu mohou snímek posunout nežádoucím směrem. Je proto vhodné se občas podívat na původní snímek a porovnat rozsah úprav. Určitě neuděláte špatně, když si jednotlivé kroky prohlížíte ve 100% zvětšení.

Začnu základními úpravami tak, jak jsou odshora dolů uvedeny v nabídce Lightroom. První na řadě je vyvážení bílé. Tady používám malý trik – pod Efekty je skryta funkce Dehaze. ICM snímky při pohybu kamery vytvářejí “mlhu”, kterou můžete touto funkcionalitkou rozhrnout (nastavím na 60-80%) a podívat se, co je ve vašem snímku ukryto. Doladím si vyvážení bílé a Dehaze vrátím zpět na 0% (nebo ponechám do max.10%, ale k této funkci se vrátíme ještě při detailní editaci). V tomto kroku se občas vracím k úpravě aberace objektivu v manuálním módu. Neustále pamatuji na to, že vyznění snímku má být temné, volím proto spíše studenější ladění barev.

 

 

 

 

 

 

 

Nyní přikročíme k práci s histogramem. Histogram bývá na začátku úprav ICM fotografií relativně úzký, koncentrovaný do středu. Na rozdíl od klasické fotografie nezačínám světly a stíny ale černou a bílou v kombinaci s jasností – clarity. Vytahuji si postupně nejsvětlejší a nejtmavší místa a připravuji si snímek pro práci s obrysy, clarity stahuji většinou do minusových hodnot. Čas na zvýraznění obrysů teprve přijde. Celou dobu hlídám, aby mi na histogramu zbývala na obou koncích dostatečná rezerva. Nyní histogram roztáhnu funkcí kontrast a celkový jas snímku koriguji přes expozici. Teprve nyní přistoupím ke korekci světel a stínů, abych dosáhl plynulých přechodů. Nakonec ještě doladím barevnost – toto už je velmi osobní, ale protože chci, aby byl snímek temný a spíš selektivně barevný, ponechám tyto úpravy do Photoshopu, zde pouze stáhnu saturaci, která mi vyběhla díky práci s černou a bílou a trochu posílím vibrance. Adobe Lightroom tedy používám jako nástroj ke zkorigování a naladění fotografie před závěrečnými úpravami ve Photoshopu. Nesmím proto jít na hraniční hodnoty, aby mi pro práci ve Photoshopu zbyl prostor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímek po těchto komplexních úpravách vypadá takto:

Posledními úpravami v Lightroom je selektivní posílení některých oblastí snímku. Zde přichází na řadu kompoziční úvaha. Kam budu chtít soustředit divákovu pozornost, jak si mohu pomoci editací? Rozhodl jsem se navést pozornost do pravého kraje, k jakési jeskyni, která může ukrývat tajemnou hrozbu. To zajistím ve třech krocích – utlumím světlo při spodním okraji aby netáhlo divákovu pozornost, zvýrazním duchařinu stromů, která se svažuje k oné “jeskyni” v horní polovině snímku a finálně trochu prokreslím kontury a kontrast vlastní jeskyně vpravo. Měl bych tak ve svém důsledku získat diagonální linii s akcentem na jeskyni.

Nejprve duchařina – selekci provedu přes graduate filter. Znovu přijde ke slovu funkce Dehaze, která dále ubere šedý závoj ve vybrané části. Nyní na rozdíl od komplexních úprav přidám na jasnosti /clarity, abych vytáhl obrysy duchů a pomohu si bílou. Přidám zaostření, které kompenzuji redukcí šumu, abych zamezil zvýraznění jednotlivých pixelů.

 

 

 

 

 

 

Zatemnění spodní části záběru provedu opět přes graduate filtr. Přes expozici, světla a bílou postupně utlumím jas do té míry, aby byl v rovnováze se zatemněním horní poloviny záběru. Zde jsem rovněž znovu snížil Clarity, abych potlačil výraznost světlých ploch. Se zbylým jasem plochy si poradím ve Photoshopu.

 

 

 

 

 

 

Pro selekci jeskyně volím radiální filtr. Stejně jako v horní polovině snímku i tady znovu použiju funkci Dehaze a Clarity, abych získal hloubku. Kontrastu dále pomohu vytažením černé a bílé, zároveň ale musím utlumit saturaci, která díky kontrastu stoupla. Rovněž jsem musel trochu přiteplit vyvážení bílé, protože se začala do histogramu nadmíru prosazovat modrá.

Tím jsou startovací úpravy raw souboru hotové. Cílem úprav v Lightroom bylo vyčistit snímek, posílit kompozici, udržet barevnost v zamýšleném rozsahu a hlavně udržet tyto zásahy v redukované podobě, která umožní finální úpravy ve Photoshopu, další úpravy již budou prováděny  po převedení zdrojového souboru do tiff. Povšimněte si, jaké množství informací v sobě raw soubor ukrývá – nedělám žádnou montáž, žádné dobarvování nebo umělé posuny barevného spektra. Veškeré úpravy probíhají s vyfocenými zdrojovými daty.

 

 

 

Výsledek úprav v Adobe Lightroom je zde:

Úpravy ve Photoshopu dělám zásadně vždy nedestruktivní přes světelné masky. Konstrukce masek není součástí tohoto příspěvku, pro zájemce dodávám, že používám plugin TK Actions – světelné masky Tonyho Kuypera (mimochodem, vřele doporučuji všem zájemcům o krajinářskou fotografii!). Vlastní úpravy provádím ve třech krocích, které vždy sdružuji a přes masky koriguji:

  • úpravy globální – týkají se celého snímku
  • úpravy úsekové – týkají se vybraných oblastí snímku
  • úpravy detailní, finální – týkají se finálních úprav snímku

Globální úpravy ve Photoshopu zahajuji finálním dočištěním snímku – finální korekci šumu provedu v pluginu Noiseware a následně ještě prohlédnu prach.

Na to používám trik, který jsem viděl u profesionálních editorů – vložím vrstvu s křivkou a udělám na ní inverzní průběh. Tím se zvýrazní všechny nepravosti, které ve zdrojovém snímku při zvětšení 100% vyčistím pomocí Spot healing brush. Následně vrstvu s křivkou smažu.

 

 

 

 

 

Poslední globální úpravou, kterou dělám, je selektivní vyvážení barev ve stínech, jasech a středních tónech – každou zvlášť tak, abych mohl s jednotlivými vrstvami manipulovat. Občas i v globálních úpravách použiji křivky, ale to je spíše vyjímka, dávám přednost tomu používat křivky v konkrétních místech a s konkrétním úmyslem.

 

 

 

 

 

 

Obrázek po globálních úpravách nyní vypadá následovně:

 

 

V dalším kroku přistoupíme k úsekovým, oblastním úpravám. Pro úsekové a detailní úpravy jsem si zvykl připravit draft úprav, který si nakreslím na samostatnou vrstvu. Tyto poznámky mi slouží k tomu, abych si úpravy naplánoval ve směru celkové kompozice a vyznění snímku. Na konci úprav tyto pomocné vrstvy smažu.

 

 

 

 

 

Mezi typické úpravy jednotlivých oblastí snímku patří úpravy kontrastu, barevnosti, saturace, zatmavení či zesvětlení. Pro jednotlivé úpravy používám křivky, foto filtry, masky ostření (unsharp mask), které omezuji maskou jednotlivých vrstev. Výhodou vrstev je, že mohu jejich sílu procentuálně snižovat a zvyšovat dle potřeb v průběhu editace. Opět je potřeba nezapomínat na to, že po několikerém použití vrstev se zesílí saturace, proto jako poslední vrstvu v úsekových úpravách zařazuji snížení saturace v průměru o pět bodů.

 

 

 

Obrázek po úsekových úpravách nyní vypadá následovně:

 

Detailní úpravy připravím stejně jako úsekové, tedy popisem na samostatnou vrstvu.

 

 

 

 

 

 

Finální kroky řeší zejména místní doostření detailů, místní barevné úpravy, vytažení drobných kontrastů. Stále také sleduji celkové vyznění snímku, které jsem si naplánoval – tajemnou hrozbu, ukrytou v chladné barevnosti. Jakmile mám místní úpravy dokončené, projdu celé workflow a s pomocí % omezím jednotlivé vrstvy. Teprve když jsem s celkovým výsledkem spokojen, zařadím na konci finální úpravy celého snímku, a to zejména drobné dotažení barevnosti a jasu. Přiznám barevnost v hlavních partiích snímku a naopak stáhnu saturaci a jas ve vinětaci.

 

 

 

 

Tím je celá editace dokončená a snímek archivuji v tomto stavu, stále jako tiff soubor v režimu ProPhoto RGB, 16 bit:

V případě, že snímek následně finalizuji a vím, za jakým účelem, vytvořím nejdříve duplikát snímku bez vrstev, smažu všechny masky, konvertuji jej na cílový profil, provedu ořez a doostřím ve finální velikosti. Zde je příklad dokončení finální prezentace pro web – profil sRGB, 8bit, jpg, 1000 px dlouhá strana.

A to je k editaci snímku ICM vše. Nutně jsem v textu hodně věcí zjednodušil, nicméně shora popsané dává dobrou představu o post procesí kuchyni. Příště si povíme více ke kompozici snímků.

A když budete mít zájem si to všechno vyzkoušet pod dohledem a s diskusí, rád vás uvítám na svých kurzech v krásném prostředí Jizerky v Jizerských horách, kde to mám moc rád a kde jsou pro ICM focení skvělé podmínky.

 

Vláďa Kysela

26.8.2017, Luhačovice