MÁCHOVSKÉ KONTEMPLACE
OČIMA HANSE CHRISTIANA ANDERSENA
PÍSEŇ PRO RYTÍŘE AKLINA
PO STOPÁCH CÉSARA MANRIQUE