PO STOPÁCH CÉSARA MANRIQUE – LANZAROTE 2019

Projekt zahajuje novou řadu fotografických kontemplací na téma reflexe malířství ve fotografii, ART CONTEMPLATIONS.

Prvním zastavením se stalo Lanzarote, s cílem nafotit jej tak, jak ho ve své tvorbě zachytil rodák a významný představitel malířského směru art informel z tohoto sopečného kanárského ostrova,  César Manrique. V období 1.-8.5.2019 jsme navštívili místa spjatá s jeho tvorbou a nechali se jimi inspirovat, protože bytostně vycházejí z charakteru ostrova. Během naší foto expedice jsme navštívili místa, kde žil a tvořil, seznámili se „in natura“ s jeho malířskou prací i s architektonickými díly, podél cest a křižovatek jsme míjeli jeho „větrníky“ …

Manrique je pro rozvoj Lanzarote v posledním půlstoletí zásadní osobností, díky níž je ostrov příkladem udržitelné péče o přírodní bohatství, architekturu a urbanismus – regulace výškových staveb, omezení reklamních poutačů, regulace rekreačních kapacit, atd.. Při návštěvě jeho domu i Nadace zřetelně vnímáte jeho respekt k přírodním materiálům ostrova a tím i jeho názor na to, co je pro život člověka podstatné a co podružné.