Krajina do kapsy – vybraný prostor, omezený čas, intenzivní soustředění.

x

… spíše než pohlednice jde o zachycení charakteru a duše krajiny…. úvod do krajiny mysli….

x

Krajina jako tělocvična, prostor pro trénování oka, mysli a estetiky. 

Napište mi: