Krajina do kapsy. Malý prostor, omezený čas, intenzivní soustředění, postupné dílčí cíle a kroky. Je to víc než pohlednice, spíše zachycení charakteru a duše krajiny.

Výhodou koncentrovaného focení v průběhu pár dnů či jednoho týdne je to, že jakýkoliv podnět ke změně přístupu nebo vyzkoušení si něčeho jiného mohu okamžitě realizovat druhý den. Je to zároveň vybídnutí zkusit si krajinu či město vyfotit jinak, použít jinou fotografickou techniku či postupy – pohnout objektivem nebo použít vícenásobnou expozici. Při focení krajiny jsem se dostal k technice ICM (Intentional Camera Movement), která mě přiblížila k mým oblíbeným impresionistům.

Krajina je také jakousi tělocvičnou, prostorem pro trénování oka, mysli a estetického cítění. Umožňuje komukoliv a kdykoliv bez členských příspěvků a školného trénovat aplikaci kompozičních pravidel a brousit technickou kázeň.

Napište mi: