Krkonoše představují izolovanou horskou oblast – ostrov tundry – uprostřed rozlehlých nížin a pahorkatin střední Evropy. Od podobných pohoří ve Skandinávii, na Britských ostrovech nebo v jihozápadní Evropě dělí Krkonoše stovky kilometrů. Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. Krkonošský hřeben je dlouhý 35 km. V Krkonoších pramení řeky Labe, Malé Labe, Úpa, Jizerka a Mumlava.  Krkonoše jsou nejvyšším pohořím Česka. Nejvyšší horou Krkonoš je Sněžka (1603 m). Podle pověstí střeží Krkonoše bájný duch Krakonoš.

Počáteční etapu osídlování podhůří Krkonoš ve 12. až 14. století vystřídalo středověké dobývání nerostného bohatství, zejména železných, měděných, arzenových či stříbrných rud. Ukončení těžby nerostných surovin a výroby skla předznamenaly přechod horalů k zemědělství a budaření, k pastvě dobytka a sklízení sena.  Období budního hospodářství (17.–19. století) výrazně změnilo tvář Krkonoš (vznik trvale bezlesých enkláv) a pozvolna vedlo k rozvoji turistiky.  O mém putování Krkonošemi se můžete více dočíst na mém blogu.

BLOG

Contact me:

Name