Sněhem a vodami Jizerky

Kdysi tady první prospektoři sbírali tmavé rubíny, modré safíry, spinely, topazy a izeríny. Franz Riedel založil první sklářskou huť a osada Jizerka se stala klenotem Jizerských hor. A něco z téhle dávné minulosti na vás dýchá při každém kroku po dně téhle malebné pánve pod kopcem Bukovcem.

Zaparkuji na Mořině a pomalu scházím do klína údolí. A je tu náhle klid a pohádková romantika. Čas už nemá žádný význam. A jsou tu narcisy, potoční meandry, vlasatá tráva a rašelina a mlha a slunce a mráz a tající sníh, protože ani roční období už nemá žádný význam. A jsou tu se mnou podsadití Vlaši, kráčejí zákruty říčky, v rukou prosévací pánve. Na břehu starostlivá matka zadržuje umatlané děcko, aby ho nevzal dravý proud tajícího sněhu sebou a přes vyčnívající balvany nespláchl dolů do údolí Jizery.

Stojím pod černým nebem plným hvězd, v bezčasí hor, tak blízko, tak daleko…

BLOG