Z hlediska geologické historie, vznikla tato žulová náhorní rovina již v době před cca 299 – 359,2 miliony let. Mokřiny jsou pokryty mnoha odhalenými žulovými vrcholky kopců (tory), které poskytují domov divoké zvěři žijící v Dartmooru. V zemi původu jsou takové kopce nazývány tor (slovo původem z Keltského jazyka a jedno z mála, které byly přejaty do dnešní doby). Mnoho vrcholů v oblasti Dartmooru nese slovo tor přímo ve svém názvu. Nejvyšším bodem je High Willhays, 621 m n.m..

Krajina Dartmooru byla osídlena nejspíše již 10 000 let př. nl. tedy ze střední doby kamenné (mezolit). Z tohoto období se zachovaly hlavně kamenné nástroje. S příchodem neolitu se objevovaly první farmy. Do dnešní doby se zachovalo několik málo kamenných hrobek a valů. Ke konci neolitu v době bronzové začali vznikat významné Dartmoorské památky jako kamenné kruhy a řady či solitérní menhiry (téměř asi stovka památek). Kamenné valy často sloužily jako pohřebiště, o důvodu stavby kamenných uskupení se však dodnes spekuluje.

V oblasti se dají nalézt i pozůstatky kruhových kamenných chýší z doby bronzové. Díky tomu, že tehdejší lidé používali na stavbu především velice odolnou žulu, se mnoho obdobných památek dochovalo. Ty z méně odolnějších materiálů jako kosti apod. však v kyselém prostředí vřesovišť a bažin relativně často podlehly zkáze. Kromě starých ruin se zde nacházejí i rozvaliny opuštěných farem a stavení z nové doby roztroušené všude po oblasti. Nejznámějším dílem, kde se pojednává o Dartmoorské oblasti je nepochybně román Sira Arthura Conana Doyla Pes baskervillský s jeho nejslavnějším hrdinou Sherlockem Holmesem.

Contact me:

Name