Poslední den podzimního přechodu Krkonoš. Původně jsem měl v plánu sejít po cestě Jizerských poutníků na polské straně do městečka Jakuszyce, sednout na vlak a dojet do Liberce, ale nakonec zvítězila duše fotografa a chuť zafotit si potůčky a Mumlavu.

Vyrazili jsme tedy po žluté směrem na Harrachov a uhnuli doprava po cyklistické stezce, abychom se dostali nad Lubošskou bystřinu. Cesta podél ní sice byla notně podmáčená, ale nabízela mnoho zajímavých detailů.

Navíc po včerejší tundře jsme byli zpět v lese a užívali si příjemného horského vzduchu. Odměnou nám byl nádherný soutok Lubošské a Polomové bystřiny, kde jsme se vyřádili se stativy. Konec cesty pak korunovala Mumlava, kde jsme se sice moc nezdrželi, ale pár povinných obligátních snímků pořídili. Mumlavské údolí patří, stejně jako dalších 11 krkonošských horských údolí, k pozůstatkům po odtávání ledovců a po nich vzniklých splazů. Vznikla ve starších čtvrtohorách, kdy vlivem blízkosti kontinentálního skandinávského ledovce a alpských ledovců došlo k výraznému ochlazení celé střední Evropy.

Mumlava

Ledovce následně stékaly z terénních prohlubní v ledovcových karech a svou vahou a tlakem obrousily a přemodelovaly původně ostře zaříznutá úzká horská údolí s příčným profilem ve tvaru V na široké ledovcové trogy, které mají příčný profil ve tvaru U. A na konci tohoto mumlavského trogu jsme si dali hovězí guláš s bramborákama a vydali se na 4 km vzdálenou železniční zastávku.


Krkonošský sumář:
Celkem jsem po Krkonoších v 6 dnech nachodil ca 90 km, nastoupal 1300 výškových metrů a nafotil kolem 600 snímků zrcadlovkou a téměř stejné množství záběrů mobilem plus nějaká videa. Poznal jsem naše nejvyšší hory z té krásné, ale také drsné strany. Rozdílnost a charakteristika záběrů od ohnivého podzimu na Rýchorách, přes mlhy a vichr na Úpském rašeliništi až po kamenné moře na krkonošské magistrále je fascinující. Zabere mi teď spoustu času zpracovat ty nejpovedenější snímky, ale už se na to těším a podělím se s vámi o ty nejlepší úlovky!
20.10.
Liberec