Lisabon je hlavní a největší město Portugalska. Má 545 245 obyvatel, v okolí města žije více než 3 000 000 obyvatel.

Podle archeologických nálezů lze usuzovat, že na území pozdějšího Lisabonu existovalo již od 12. století př. n. l. fénické obchodní středisko. Řekům bylo osídlení známo pod jménem Olissipo. Za punských válek stálo Olissipo na straně Římanů a stalo se za odměnu součástí Římské říše s rozsáhlými privilegiemi (pod názvem Felicitas Julia). Lisabon pod římskou vládou prosperoval a patřil k ohniskům křesťanství na Pyrenejském poloostrově.

Někdy kolem roku 711 bylo město dobyto Maury, kteří je ovládali až do r. 1147, kdy je v rámci reconquisty dobyl s pomocí anglických, francouzských a německých rytířů první portugalský král Afonso. Hlavním městem Portugalského království se Lisabon stal až o více než sto let později — v roce 1255. Na přelomu 15. a 16. st., za vlády krále Manuela I., vzrostla důležitost města. V té době se Portugalsko stalo koloniální říší. Každý den připlouvalo do města několik lodí naplněných zbožím a Lisabon se brzy stal jedním z nejbohatších měst v Evropě.

Lisabon se rozkládá především na pravém břehu řeky Tejo v jejím ústí do Atlantského oceánu. V roce 1998 Portugalci slavili 500. výročí přelomové plavby Vasca da Gamy do Indie. Kromě velkolepého Expa 98 proběhlo i slavnostní otevření mostu Vasca da Gamy (Ponte Vasco da Gama). Ten patří s délkou 17 345 m k nejdelším mostům v Evropě a výškou 155 m k nejvyšším konstrukcím v Portugalsku.

Contact me:

Name